[FrontPage Invoegen-onderdeel]

  Invullen bewonersenquête

   [FrontPage Invoegen-onderdeel]

 

    

Oostveen Beleidsonderzoek en Advies verzorgt enquêtes in verschillende gemeenten in Nederland.
De meeste van deze enquêtes kunnen zowel op papier als via internet worden ingevuld.
   

Heeft u een uitnodiging ontvangen van uw gemeente om een bewonersenquête in te vullen?
Via de website www.bewonersenquete.nl kunt u uzelf aanmelden om de enquête in te vullen.