Oostveen Beleidsonderzoek en Advies: nieuwsarchief

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

    

Op deze pagina vindt u enkele oudere nieuwsberichten van Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Bij de meeste berichten kunt u doorklikken naar meer informatie over het project of (via het PDF logo) direct het onderzoeksrapport downloaden.
Voor het meest actuele nieuws kijk hier.

Dorpenatlas Winsum
In juni 2008 presenteerde Oostveen in Winsum de nieuwe Dorpenatlas. De atlas bevat een groot aantal cijfers per dorpskern (en in het grootste dorp ook per buurt). De cijfers zijn afkomstig uit registraties en uit een bewonersenquête. Daarnaast zijn de locaties van belangrijke dorpsvoorzieningen in kaart gebracht. Het rapport bevat voor elk van de dorpen een samenvattend dorpsprofiel van 4 pagina's.

Rapport downloaden

Download dit rapport  
 
   

Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen
In het kader van integrale veiligheid hebben diverse gemeenten een veiligheidsmonitor ontwikkeld op basis van politiecijfers en vaak ook een bewonersenquête. In Nijmegen is er voor gekozen om naast de statistische gegevens en resultaten uit de bewonersenquête ook meer kwalitatieve gegevens op basis van interviews te verzamelen. Oostveen actualiseert deze monitor sinds 2001 eens per twee jaar; in juni 2008 verscheen de vierde editie met gebiedsanalyses voor de stadsdelen en thematische analyses voor enkele specifieke veiligheidsthema's.

Project info    Rapport downloaden

Download dit rapport  
 
   

Monitor Wonen Veldhoven. De Monitor Wonen Veldhoven geeft op een overzichtelijke manier inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de gemeente Veldhoven en de omliggende regio. Deze ontwikkelingen worden geschetst in relatie tot de doelen uit de gemeentelijke Woonvisie en de gemaakte prestatieafspraken. De Monitor Wonen Veldhoven is een bondige rapportage met een sterk visuele presentatievorm. De tweede editie verscheen in september 2007.

Download dit rapport

Buurtmonitoring anno 2006. Tijdens de Presentatiedag van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek verzorgden Harry ten Caten (gemeente Eindhoven, Bestuursinformatie en Onderzoek) en Paul Oostveen een workshop over recente ontwikkelingen in buurtmonitoring. Voor deze inventarisatie werd een enquête gehouden onder alle VSO-leden (54 van de 67 gemeentelijke leden reageerden daarop), publicaties bekeken en collega-onderzoekers geïnterviewd. Van de presentatie is ook een artikel verschenen dat u als PDF kunt bekijken.

Download artikel buurtmonitoring
Beveiligd bestanden verzenden. In oktober 2005 heeft Oostveen Beleidsonderzoek een beveiligde uploadservice in gebruik genomen. Klanten en andere organisaties kunnen daarmee vertrouwelijke bestanden via internet verzenden, zonder dat deze onderweg kunnen worden onderschept. De uploadservice is gebruiksvriendelijk en werkt vanuit een gewone webbrowser. U vindt onze uploadservice op https://data.oostveen.net/upload.  

Jeugd- en Jongerenmonitor Almere. In maart 2005 verscheen de eerste editie van de Jeugd- en Jongerenmonitor Almere. In dit naslagwerk wordt een samenhangend totaalbeeld geschetst van de staat van de jeugd in deze jonge gemeente. Het onderzoek is gebaseerd op een grote hoeveelheid informatie uit registraties en enquêtes. De monitor was een coproductie van de afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente Almere en Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Project info.

Download dit rapport

Agressie in Nijmegen. Ruim de helft van de daders van geweldsdelicten in Nijmegen maakte zich al eerder schuldig aan geweld. Een op de vijf geweldsdelicten wordt gepleegd door een van de 182 'veelplegers van geweld'. Van de jonge daders van geweldsmisdrijven tot en met 16 jaar komt bijna de helft uit een gezin waarin ook andere gezinsleden zich schuldig hebben gemaakt aan agressie. Dat zijn enkele conclusies uit een diepgaand onderzoek naar agressie, uitgevoerd door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies in opdracht van de gemeente Nijmegen. Voor de gemeente bood het onderzoek belangrijke aanknopingspunten voor een betere aanpak van de geweldsproblematiek. Project info. Of bekijk TV Gelderland Nieuws.

Download dit rapport