Publicaties Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  


    

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rapporten van Oostveen Beleidsonderzoek en Advies van de afgelopen 5 jaar binnen het thema buurtmonitoring. Onderaan deze pagina kunt u desgewenst een andere selectie van publicaties maken.

De meeste publicaties kunt u downloaden/bekijken als PDF-bestand door te klikken op het rode PDF-logoin de rechterkolom. Om PDF-bestanden te bekijken heeft u de (gratis) Adobe (Acrobat) Reader nodig. Als deze op uw PC nog niet is geïnstalleerd, kunt u de software nu downloaden.
NB Als u op de link klikt, zal het rapport meestal in uw browser worden geopend. Wilt u het rapport opslaan om later te kunnen bekijken, rechtsklik dan op de link en kies 'Doel opslaan als'.
   

   
 

 Rapporten

Naar boven
  
Rapporten buurtmonitoring  Meer info Lees rapport
Wijkatlas Roosendaal 2001-2015
Statistische wijkatlas op basis van registraties en tweejaarlijkse bewonersenquête. Verschijnt elektronisch via Swing en in het verleden ook op papier en als PDF. In 2015 uitgebreid met Vitaliteitstaart.
Project Info
(bewoners-
enquête op
buurtniveau)
Bekijken / downloaden als PDF  (2,5MB)
 
Swing on-line
Wijkatlas Leidschendam-Voorburg 2009-2015
De Wijkatlas Leidschendam-Voorburg bestaat uit twee delen. Het rapport (op papier en als PDF bestand) bevat voor alle wijken wijkanalyses waarin de belangrijkste cijfers worden samengevat en geanalyseerd. De database op internet bevat alle onderliggende cijfers op wijk- en buurtniveau.
Bekijken / downloaden als PDF  (6,8 MB)
 
Swing on-line
Buurtindex Capelle aan den IJssel 2012/2014
Instrument om de sterke en zwakke punten van wijken en de ontwikkeling daarin duidelijk zichtbaar te maken. Het rapport bevat zeer bondige wijk- en buurtanalyses.
Bekijken / downloaden als PDF  (3,4 MB)
Bergen op Zoom in cijfers 2012-2014
Statistische informatie over de gemeente Bergen op Zoom en de wijken en buurten. Oostveen ontwikkelde deze database in Swing, inclusief dynamische wijk- en buurtprofielen.
Swing on-line
Wijkatlas Veldhoven 2004-2014
Cijfers uit registraties en uit een bewonersenquête. De cijfers worden weergegeven in tabellen en grafieken, maar ook samengevat in beschrijvende wijkanalyses. Verschijnt tweejaarlijks.
Project Info
(over analyse
geïntegreerd
in Wijkatlas)
Bekijken / downloaden als PDF  (9,5 MB)
Wijkatlas Smallingerland 2000-2014
Statistische wijkatlas op basis van registraties en tweejaarlijkse bewonersenquête. Sinds 2009 uitgebreid met wijkanalyses.
Project Info
wijkmonitor incl.
leefbaarheids-
onderzoek
Update 2009
Bekijken / downloaden als PDF  (13,0MB)
   
NB Publicaties die periodiek verschijnen worden in dit overzicht slechts eenmaal genoemd.
   

 Andere selectie maken?

Naar boven
  
Thema's

 Alle thema's  
  
Wat?


 ook de nieuwsbrief
   
   
Wanneer?
  
  
  
  
  
  
Sorteren

 op thema
 op datum
 Buurtmonitoring / wijkatlassen        
 Leefbaarheidsonderzoek
 Veiligheidsonderzoek
 Lokale trendrapporten
 Overige publicaties