Publicaties Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

    

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rapporten van Oostveen Beleidsonderzoek en Advies van de afgelopen 10 jaar binnen het thema diversen. Onderaan deze pagina kunt u desgewenst een andere selectie van publicaties maken.

De meeste publicaties kunt u downloaden/bekijken als PDF-bestand door te klikken op het rode PDF-logoin de rechterkolom. Om PDF-bestanden te bekijken heeft u de (gratis) Adobe (Acrobat) Reader nodig. Als deze op uw PC nog niet is geïnstalleerd, kunt u de software nu downloaden.
NB Als u op de link klikt, zal het rapport meestal in uw browser worden geopend. Wilt u het rapport opslaan om later te kunnen bekijken, rechtsklik dan op de link en kies 'Doel opslaan als'.
   

   
 

 Rapporten

Naar boven
  
Rapporten diversen  Meer info Lees rapport
Bergen op Zoom in cijfers 2012-2014
Statistische informatie over de gemeente Bergen op Zoom en de wijken en buurten. Oostveen ontwikkelde deze database in Swing, inclusief dynamische wijk- en buurtprofielen.
Swing on-line
Benchmarking: meer regie vanuit de VSO
Inventarisatie van welke benchmarks gebruikt worden door VSO leden en in hoeverre er behoefte bestaat aan meer regie vanuit de VSO richting deze benchmarks.
Bekijken / downloaden als PDF  (0,2 MB)
(alleen voor VSO leden)
Woonwensenonderzoek: Starters in Heusden 2013
Korte vragenlijst onder alle potentiële starters op de woningmarkt in de gemeente Heusden.
binnenkort beschikbaar
Bewonersenquête Smallingerland 2001-2013
De bewonersenquête Smallingerland levert cijfers voor de Wijkatlas, maar bevat ook andere vragenblokken. Deze worden weergegeven in een losse publicatie.
Bekijken / downloaden als PDF  (1,4MB)
Bewonersenquête Veldhoven 2004-2014
Rapportage van de vragenblokken 'Vrije tijd', 'Informatie over de gemeente' en 'Voorzieningen voor kinderen' uit de Bewonersenquête Veldhoven. NB De vragen over leefbaarheid en veiligheid zijn verwerkt in de Wijkatlas Veldhoven.
Statistisch Jaaroverzicht Hellevoetsluis 1997-2010
Statistische gegevens over onder meer grondgebruik, bevolking, gezondheid, arbeid en inkomen, wonen, onderwijs, cultuur, sport, maatschappelijke zorg, veiligheid en bestuur.
Project Info Bekijken / downloaden als PDF  (3,2MB)
Bewonersenquête Capelle aan den IJssel 2001-2009
Onderwerpen: leefbaarheid en veiligheid; gemeentebestuur; dienstverlening; communicatie; Internet; algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, eenzaamheid en inkomen. Cijfers per buurt verschijnen in de Buurtmonitor. Verschijnt tweejaarlijks.
Bekijken / downloaden als PDF  (2,9 MB)
   
NB Publicaties die periodiek verschijnen worden in dit overzicht slechts eenmaal genoemd.
   

 Andere selectie maken?

Naar boven
  
Thema's

 Alle thema's  
  
Wat?


 ook de nieuwsbrief
   
   
Wanneer?
  
  
  
  
  
  
Sorteren

 op thema
 op datum
 Buurtmonitoring / wijkatlassen        
 Leefbaarheidsonderzoek
 Veiligheidsonderzoek
 Lokale trendrapporten
 Overige publicaties