Publicaties Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  


    

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rapporten van Oostveen Beleidsonderzoek en Advies van de afgelopen 10 jaar binnen het thema lokale trendrapporten. Onderaan deze pagina kunt u desgewenst een andere selectie van publicaties maken.

De meeste publicaties kunt u downloaden/bekijken als PDF-bestand door te klikken op het rode PDF-logoin de rechterkolom. Om PDF-bestanden te bekijken heeft u de (gratis) Adobe (Acrobat) Reader nodig. Als deze op uw PC nog niet is geļnstalleerd, kunt u de software nu downloaden.
NB Als u op de link klikt, zal het rapport meestal in uw browser worden geopend. Wilt u het rapport opslaan om later te kunnen bekijken, rechtsklik dan op de link en kies 'Doel opslaan als'.
   

   
 

 Rapporten

Naar boven
  
Rapporten lokale trendrapporten  Meer info Lees rapport
Buurtindex Capelle aan den IJssel 2012/2014
Instrument om de sterke en zwakke punten van wijken en de ontwikkeling daarin duidelijk zichtbaar te maken. Het rapport bevat zeer bondige wijk- en buurtanalyses.
Bekijken / downloaden als PDF  (3,4 MB)
Monitor Jeugdvriendelijke Wijken Capelle aan den IJssel 2010/2012
Een instrument om de jeugdvriendelijkheid van Capelse wijken meetbaar te maken en daarmee ook te kunnen verbeteren. De totaalscore jeugdindex omvat vier hoofddimensies: het sociale leefklimaat, de fysieke inrichting, de voorzieningen en de veiligheid. Elke wijk wordt kort beschreven op deze vier dimensies.
Info (kort) Bekijken / downloaden als PDF  (4,5 MB)
Monitor Wonen Veldhoven 2006-2012
Bondige monitor voor ontwikkelingen op de woningmarkt in Veldhoven en de regio, in relatie tot doelen uit de Woonvisie.
Info (kort) Bekijken / downloaden als PDF  (5,2 MB)
Wijkmonitor Lelystad Zuidwest 2009
Een overzichtelijke monitor voor de deelwijken van stadsdeel Zuidwest in de gemeente Lelystad.
Bekijken / downloaden als PDF  (9.1 MB)
   
NB Publicaties die periodiek verschijnen worden in dit overzicht slechts eenmaal genoemd.
   

 Andere selectie maken?

Naar boven
  
Thema's

 Alle thema's  
  
Wat?


 ook de nieuwsbrief
   
   
Wanneer?
  
  
  
  
  
  
Sorteren

 op thema
 op datum
 Buurtmonitoring / wijkatlassen        
 Leefbaarheidsonderzoek
 Veiligheidsonderzoek
 Lokale trendrapporten
 Overige publicaties