Publicaties Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  


    

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rapporten van Oostveen Beleidsonderzoek en Advies van de afgelopen 10 jaar binnen het thema veiligheidsonderzoek. Onderaan deze pagina kunt u desgewenst een andere selectie van publicaties maken.

De meeste publicaties kunt u downloaden/bekijken als PDF-bestand door te klikken op het rode PDF-logoin de rechterkolom. Om PDF-bestanden te bekijken heeft u de (gratis) Adobe (Acrobat) Reader nodig. Als deze op uw PC nog niet is geïnstalleerd, kunt u de software nu downloaden.
NB Als u op de link klikt, zal het rapport meestal in uw browser worden geopend. Wilt u het rapport opslaan om later te kunnen bekijken, rechtsklik dan op de link en kies 'Doel opslaan als'.
   

   
 

 Rapporten

Naar boven
  
Rapporten veiligheidsonderzoek  Meer info Lees rapport
Veiligheidsmonitor Roosendaal 2006/2009/2010/2011
Actuele veiligheidsontwikkelingen in Roosendaal, geschetst op basis van registraties en enquêtes. Jaarlijkse monitor van de gemeente Roosendaal, enige jaren geproduceerd door Oostveen.
Bekijken / downloaden als PDF  (1,8 MB)
Evaluatie tippelzone Nijmegen 2008
Evaluatie van het functioneren van de tippelzone in Nijmegen. Hoe ziet de doelgroep er uit? Wat zijn de effecten van de zone op overlast en hulpverlening? In hoeverre wordt uitstroom gerealiseerd? Onderzoek op basis van registraties, deskresearch, interviews en een groepsdiscussie.
Info (kort) Bekijken / downloaden als PDF  (1,3 MB)
Veiligheidsbeeld Gelderland-Zuid 2007
Veiligheidsbeeld van de 18 gemeente van de regio Gelderland-Zuid. Het rapport bevat een systematische beschrijving voor elk van de 18 gemeenten, voor de drie districten en voor de totale regio. Zo ontstond een 'gestapeld' veiligheidsbeeld, vooral op basis van politiecijfers, een GGD jongerenenquête en interviews in elk van de gemeenten.
op aanvraag
   
NB Publicaties die periodiek verschijnen worden in dit overzicht slechts eenmaal genoemd.
   

 Andere selectie maken?

Naar boven
  
Thema's

 Alle thema's  
  
Wat?


 ook de nieuwsbrief
   
   
Wanneer?
  
  
  
  
  
  
Sorteren

 op thema
 op datum
 Buurtmonitoring / wijkatlassen        
 Leefbaarheidsonderzoek
 Veiligheidsonderzoek
 Lokale trendrapporten
 Overige publicaties