Hellevoetsluis: Statistisch Jaaroverzicht

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Hellevoetsluis, Samenlevingszaken

Periode:
1998-2010.

 

  

  

  


     
     

    

De gemeente Hellevoetsluis geeft jaarlijks een Statistisch Jaaroverzicht uit met cijfers en ontwikkelingen op verschillende terreinen binnen de gemeente. Begin 1998 werd gezocht naar mogelijkheden het product te verbeteren. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies ontwikkelde een nieuwe opzet voor het jaaroverzicht en produceert sindsdien regelmatig een nieuwe editie (aanvankelijk jaarlijks, later eens in de paar jaar).
   

 Opzet van het Statistisch Jaaroverzicht

Naar boven
  
Het resultaat was een compleet nieuwe vormgeving met een overzichtelijke indeling, veel nieuwe grafieken en kaarten en diverse extra gegevens. Een deel van de pagina's wordt nu in kleur afgedrukt. Tegelijkertijd werden uitgebreide tabellen die zelden werden gebruikt uit het jaaroverzicht geschrapt. Dat leidde tot een dunnere en aantrekkelijkere publicatie met meer bruikbare beleidsinformatie. In het jaaroverzicht zijn ook verschillende gegevens op buurtniveau opgenomen, zowel in tabellen als in kaarten.
Het Statistisch Jaaroverzicht is zo opgezet dat een groot deel van de gegevens (onder meer op gebied van bevolking, woningvoorraad en inkomens) grotendeels automatisch kan worden geactualiseerd. Daarbij is voornamelijk gebruik gemaakt van de software die (indertijd) ook door de gemeente Hellevoetsluis werd gebruikt: WordPerfect, Lotus 1-2-3 en SPSS (later werd overgestapt op Word en Excel). De reden daarvan was dat de gemeente de publicatie in de toekomst in eigen beheer relatief eenvoudig zou kunnen actualiseren. Daartoe zouden dan de bestanden en ontwikkelde syntax (onder meer in SPSS) worden overgedragen met een duidelijke documentatie. Tot nu toe gaf de gemeente er echter de voorkeur aan om ook de actualisaties uit te besteden aan Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Inmiddels heeft Oostveen acht edities van het Statistisch Jaaroverzicht geproduceerd.

Bevolking naar leeftijd, geslacht en geboorteplaats, 2005.

Bron: Statistisch Jaaroverzicht 2005, gemeente Hellevoetsluis.
   

 Globale inhoud van het Statistisch Jaaroverzicht

Naar boven
  
Hieronder volgt een globaal overzicht van de onderwerpen in het Statistisch Jaaroverzicht Hellevoetsluis. Voor zover mogelijk worden de cijfers in Hellevoetsluis ook per buurt weergegeven en/of vergeleken met ontwikkelingen in omliggende gemeenten.
 • Kengetallen: de belangrijkste cijfers over de laatste drie jaar overzichtelijk bijeen.
 • Grondgebruik: bodemgebruik, bevolkingsdichtheid en dergelijke.
 • Bevolkingsstand: bevolkingsontwikkeling, inwoners naar leeftijd, geslacht, gezinssituatie, etniciteit en dergelijke (ook per buurt).
 • Loop der bevolking: geboorte, sterfte, verhuizingen.
 • Gezondheid: medische zorg, doodsoorzaken.
 • Arbeidsmarkt en inkomen: bedrijven naar omvang en bedrijfsklasse, ontwikkeling werkgelegenheid en werkloosheid, inkomensgegevens (ook per buurt).
 • Wonen: ontwikkeling woningvoorraad, woningen naar soort, bouwperiode en eigendom (ook per buurt).
 • Onderwijs: leerlingen per school/klas, volwassenenonderwijs, kinderopvang.
 • Cultuur, sport en recreatie: musea, kunst, bibliotheek, dagbladen, toerisme en sport.
 • Maatschappelijke zorg: Uitkeringen bijstandswet, AAW/WAO, WW (ook per buurt).
 • Veiligheid en milieu: Misdrijven, brandweer, verkeersongevallen, milieuklachten.
 • Bestuur: verkiezingsuitslagen, begroting.

Werkzame personen naar bedrijfstak, 1998-2004.

  
Bron: Statistisch Jaaroverzicht 2005, gemeente Hellevoetsluis.
   
  
 Meer informatie Naar boven
Downloaden en bestellen U kunt dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht diversen.
U kunt het Statistisch Jaaroverzicht bestellen bij de gemeente Hellevoetsluis, Samenlevingszaken. Contactpersoon: dhr. A. Daudey, telefoon (0181) 330536, e-mail a.daudey@hellevoetsluis.nl.
Statistische overzichten Projecten statistische jaaroverzichten
Meer informatie over statistische jaaroverzichten