Capelle: Buurtmonitor op papier, netwerk en Internet

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Capelle a/d IJssel,
Bestuurs- en Management-
ondersteuning

  

  
 Periode:
2000-2019.

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

De Buurtmonitor Capelle aan den IJssel bevat zowel objectieve als subjectieve indicatoren die inzicht bieden in de bevolkingssamenstelling, woningvoorraad en sociale en fysieke leefbaarheid in alle buurten. De resultaten van de Buurtmonitor zijn zowel in een papieren publicatie als in elektronische vorm beschikbaar: zowel op het gemeentelijke netwerk als via Internet.
   

 Ontwikkeling van de Buurtmonitor Capelle aan den IJssel

Naar boven
  
De Buurtmonitor Capelle aan den IJssel is ontwikkeld in een samenwerking tussen de gemeente Capelle aan den IJssel, de corporatie Woningpartners, de politie Rotterdam-Rijnmond en het bureau Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. De feitelijke ontwikkeling van de Buurtmonitor en de productie van de publicaties zijn grotendeels uitbesteed aan Oostveen. In november 2000 is de eerste editie van de Buurtmonitor gepubliceerd.
De Buurtmonitor wordt jaarlijks geactualiseerd naar de stand per 1 januari. De monitor bevat zowel gegevens uit bestaande registraties als cijfers uit een bevolkingsenquête. De 'objectieve' cijfers zijn afkomstig uit bestanden van onder meer de gemeente Capelle aan den IJssel (over o.a. bevolking, woningvoorraad, dichtheden, bijstandsuitkeringen, huursubsidie en leerplichtgegevens), de politie, de corporaties, Arbeidsvoorziening, de bibliotheken en het maatschappelijk werk. Ook worden cijfers uit landelijke bronnen gebruikt (zoals CBS en LISV). Deze cijfers uit bestaande registraties worden overwegend gepubliceerd op wijk- en buurtniveau (55 buurten) en elk jaar geactualiseerd.
De 'subjectieve' of belevingsgegevens zijn gebaseerd op vragen uit de Bewonersenquête op gebied van veiligheid en overlast, woonomgeving, voorzieningenniveau en gehechtheid aan de buurt. De belevingsgegevens worden eens in de twee jaar geactualiseerd. Sinds 2001 wordt de Bewonersenquête elke twee jaar uitgevoerd door Oostveen; de resultaten zijn verwerkt in de even jaren van de Buurtmonitor (2002, 2004, 2006, 2008, 2010) en daarnaast in de rapportages Bewonersenquête Capelle aan den IJssel. Vanaf 2002 bevat de Buurtmonitor overigens ook cijfers op gemeentelijk niveau. Het voormalige statistische jaaroverzicht Capelle in Cijfers is daarmee geïntegreerd in de Buurtmonitor.
  

Rapportcijfer dat bewoners geven voor de buurt, netwerkversie Swing

Bron: Buurtmonitor Capelle aan en IJssel 2006 (netwerkversie).

   

 Zowel papieren als elektronische publicatie

Naar boven
  
De resultaten van een buurtmonitor kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd. Veelal gebeurt dat nog op papier, maar steeds vaker wordt gekozen voor een elektronische publicatie, hetzij als los programma (te verspeiden via diskettes/CD-ROM of geïnstalleerd op een intern netwerk) hetzij als toepassing via Internet. In Capelle aan den IJssel is besloten om de Buurtmonitor zowel op papier als in elektronische vorm te presenteren. De elektronische publicatie wordt daarbij jaarlijks geactualiseerd, terwijl het papieren rapport eens in de twee jaar verschijnt. Beide publicaties bevatten in principe exact dezelfde gegevens en worden ook gelijktijdig gepubliceerd. De elektronische publicatie is binnen de gemeente op het netwerk geplaatst. Ook externen kunnen (via Internet) de elektronische Buurtmonitor raadplegen. Daarnaast kan het papieren rapport als PDF-bestand worden gedownload.
Hieronder vindt u het rapportcijfer voor de buurt, zoals weergegeven in de Internetversie (grafiek per wijk) en in de papieren editie (grafiek per wijk en tabel per buurt). Overigens bevatten alle edities tabellen, kaarten en grafieken. In de papieren editie is het aantal kaarten en grafieken echter beperkt, terwijl in de elektronische versie elk gewenst onderwerp in kaarten of grafieken kan worden weergegeven.
  

Rapportcijfer dat bewoners gaven voor de buurt, netwerkversie Swing

Bron: Buurtmonitor Capelle aan en IJssel 2002 (Internetversie).
   

 
Rapportcijfer dat bewoners gaven voor de buurt, papieren versie Swing

Bron: Buurtmonitor Capelle aan en IJssel 2002 (papieren versie).
   
 Meer informatie Naar boven
Bekijken of downloaden U kunt dit rapport (PDF) downloaden in ons publicatieoverzicht buurtmonitoring.
Bekijk on-line de Internetversie van de Buurtmonitor
U kunt de papieren versie van de Buurtmonitor bestellen bij de gemeente Capelle aan den IJssel, Bestuurs- en Managementindersteuning. Contactpersoon: Frans van der Meij, telefoon (010) 2848206, e-mail f.van.der.meij@capelle-ijssel.nl.
Buurtmonitoring Projecten buurtmonitoring
Meer informatie over buurtmonitoring