Oostveen Beleidsonderzoek en Advies: projecten 2014-2016

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

  

  

  

Sociaal Profiel Hengelo

  

 

 

    

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze projecten in 2014-2016.

 Buurtmonitor / Wijkatlas

Naar boven
  
 • Nieuw: Vitaliteitskaart Roosendaal 2015 en 2016. De Vitaliteitskaart is een nieuwe uitbreiding van de Wijkatlas Roosendaal, die in 2015 werd ontwikkeld. De kaart laat zien hoe vitaal de wijken en dorpen zijn, op welke aspecten ze gunstig of ongunstig scoren en hoe de gebieden zich ontwikkelen. Vanuit de taartpresentatie kan worden doorgeklikt naar onderliggende indicatoren. In 2016 is de kaart geactualiseerd en uitgebreid. Online bekijken.
 • Buurtmonitor Capelle aan den IJssel 2016 en 2018. De Buurtmonitor Capelle aan den IJssel werd door Oostveen ontwikkeld in 2000. De monitor werd aanvankelijk jaarlijks en later tweejaarlijks geactualiseerd. In 2016 en 2018 zal Oostveen nieuwe actualisaties uitvoeren van de Buurtmonitor.
 • Bergen op Zoom in Cijfers (Wijkatlas) 2014 en 2015. Een Wijkatlas voor de gemeente Bergen op Zoom met cijfers uit registraties en uit de bewonersenquête. De cijfers worden gepresenteerd op internet met het programma Swing. In de Wijkatlas zijn ook samenvattende wijk- en buurtprofielen opgenomen. Publicatie on-line bekijken.
 • Buurtindex (sociale index) Capelle aan den IJssel 2014. In 2010 ontwikkelde Oostveen tevens in samenwerking met CMO Stimulans en de gemeente Capelle aan den IJssel een Buurtindex, een nieuw instrument om de sterke en zwakke punten van wijken en de ontwikkeling daarin duidelijk zichtbaar te maken. Oostveen verzorgde de technische realisatie van het meetinstrument. In 2012 en 2014 heeft Oostveen de buurtindex geactualiseerd en tevens een rapportage gemaakt met wijkanalyses op basis van die buurtindex. Rapport downloaden.
 • Wijkatlas Leidschendam-Voorburg 2015. Deze nieuwe Wijkatlas bestaat uit twee onderdelen: een database met cijfers op internet (per wijk en buurt) en een rapport met samenvattende wijkanalyses (per wijk). De database is on-line sinds het voorjaar van 2010 (editie 2009). Begin 2013 is de database weer geactualiseerd en is er een nieuw rapport verschenen. Rapport downloaden.
 • Wijkatlas Veldhoven 2014 en 2016. Medio 2014 verscheen een nieuwe editie van de tweejaarlijkse Wijkatlas Veldhoven, gebaseerd op cijfers uit registraties en een enquête. In 2016 zal een nieuwe actualisatie plaatsvinden waarbij de papieren publicatie wordt vervangen door een online databank met de software Swing. Rapport 2014 downloaden.
 • Wijkatlas Roosendaal 2014/2015/2016. In de eerste helft van 2016 verschijnt de zestiende editie van de Wijkatlas Roosendaal. Tegenwoordig verschijnt er geen papieren rapport meer, maar worden de cijfers alleen gepubliceerd in Swing. Swing werd daarvoor uitgebreid met samenvattende wijk- en buurtoverzichten en met de Vitaliteitskaart. Online bekijken. Rapport 2010 downloaden.
 • Wijkatlas Smallingerland 2014 en 2016. Oostveen maakte de eerste Wijkatlas Smallingerland in 2000. In 2009 werd de atlas grondig herzien en onder meer uitgebreid met wijkanalyses. In het voorjaar van 2016 verschijnt weer een nieuwe editie. Rapport downloaden.
 • Regionale Buurtmonitor Parkstad Limburg. De Parkstadmonitor voor de regio Parkstad Limburg is een database op internet met veel cijfers op buurt-, wijk- en gemeenteniveau. De monitor werd in 2002 ontwikkeld door Oostveen en wordt sindsdien geactualiseerd door de gemeente Heerlen. Bij sommige onderdelen worden de actualisaties uitbesteed aan Oostveen. Monitor bekijken.

 Andere projecten

Naar boven

 

 • Nieuw: Onderzoek afvalinzameling Heusden. De gemeente Heusden houdt in een wijk afvalproeven waarbij het afval op een andere manier wordt opgehaald. Voordat een besluit wordt genomen over invoering in andere gemeenten, heeft Oostveen door middel van een enquête onderzoek gedaan onder de wijkbewoners.

 • Inventarisatie benchmarking. Voor de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek is benchmarking een van de speerpunten. In opdracht van het VSO bestuur inventariseert Oostveen de bestaande benchmarks en wensen bij VSO leden over mogelijke verbeteringen.

 • Woonwensenonderzoek: Starters in Heusden. Een bondige enquête om de woonwensen van starters in de gemeente Heusden te inventariseren. Voor dit onderzoek werden eind 2013 alle nog thuiswonende jongeren van 18 t/m 37 jaar aangeschreven.

 • Bewonersenquête Capelle aan den IJssel 2017 en 2019. Uitgebreide bewonersenquête met verschillende onderwerpen (omnibusenquête):  leefbaarheid en veiligheid; gemeentebestuur; dienstverlening; communicatie; Internet; algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, eenzaamheid en inkomen.

 • Monitor Wonen Veldhoven 2016. De Monitor Wonen Veldhoven geeft op een overzichtelijke manier inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de gemeente Veldhoven en de omliggende regio. Deze ontwikkelingen worden geschetst in relatie tot de doelen uit de gemeentelijke Woonvisie en de gemaakte prestatieafspraken. De Monitor Wonen Veldhoven is een bondige rapportage met een sterk visuele presentatievorm. In 2012 verscheen de meest recente editie van deze monitor. In 2016 zal Oostveen een nieuwe actualisatie uitvoeren die wordt gepubliceerd met de software Swing. Rapport downloaden.

 Meer informatie Naar boven
Meer informatie over het bureau  Bureau informatie
Nieuws
Wie zijn onze opdrachtgevers?
Overzicht van publicaties
Meer informatie over onze hoofdthema's  Thema buurtmonitoring
Thema leefbaarheidsonderzoek
Thema veiligheidsonderzoek
Thema lokale trendrapporten
Thema diversen (o.a. statistische jaaroverzichten en evaluaties)